İlkeleşme Ne Demek

0

İlkeleşme Ne Demek Nedir? Ne Demektir?

İlkeleşme Ne Demek

[1] Ilkeleşmek işi

İlkeleşme TDK Anlamı

a. İlkeleşmek işi.

İlkeleşme İle Türetilmiş Diğer Kelimeler

Türetilmiş Kelimeler (bis)
ilkeleşmek, ilke, ilke olarak, ilkeci, ilkecilik, ilkehan, ilkeleşmek, çelişiklik ilkesi, çelişmezlik ilkesi, eylemsizlik ilkesi

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

İhtiva
Irganma
İadeli Taahhütlü
İnatçı
İktisat
İsimsizlik
İyodür
İzah
İmgecilik
İletişim Ortamı
İkilik
İtirazcı
İndirgeyici
İzotop
İlkeleşme
İnekleme
İsyancılık
İdaresizlik

Share.

Leave A Reply