Ankastre Nedir? Ne Demektir?

0

Ankastre Ne Demek

Ankastre nedir? Ankastre ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat sektörü terimlerinden Ankastre hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Ankastre Bir ucu sabit kiriş, gömme

İnşaat sektörü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, inşaat sektörüne yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Aplikasyon Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

Filler 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

Loder Yüklenici, kepçe

Firkete U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

Mafsal Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

Statik 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan 2-Dengeli

Mafsal Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

Beton Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

Ankastre Bir ucu sabit kiriş, gömme

Rijit Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

Çiçeklenme Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

Kompakt Sıkı, katı, yoğun

Alkali Agrega Reaksiyonu Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

Prekast Önceden dökülmüş

Durabilite Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım

Karot Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

Branşman Bağlantı kolu

Mafsal Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

Retorder Geciktirici

Bimsbeton Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

Leave A Reply