BAT Nedir? Ne Demektir?

0

BAT Nedir? Ne Demektir?

BAT En iyi kullanılabilir teknoloji.

ingilizce olarak karşılığı Best available tecnology

Bulmacalarda sorulan En iyi kullanılabilir teknoloji. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı BAT

BAT sözlük anlamı En iyi kullanılabilir teknoloji.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

BELİRTEÇ ( İNDİKATÖR ) TÜRLER Bir ekosistemde, küçük çevresel değişimlere özellikle duyarlı olması itibariyle, çevre koşulları konusunda bilgi sağlayan ve …
BARAJ Suyun doğal akışına engel oluşturarak bir nehrin yada akarsuyun akış yönünü denetlemeye yönelik duvar, kıyı …
BÖLGE ISITMASI Belirli bir sayıdaki konut yada işyerine ısıtma sağlamak üzere, merkezi olarak kurulan sistem. …
BENZİPİREN Kömür ve sigara dumanında bulunan kanser yapıcı bir hidrokarbon. …
BETA RADYASYONU Yüksek hızda negatif elektron radyasyonu. …
BEKLETME SÜRESİ Birim hacimdeki bir sıvı yada gazın akış sürecinde bir tank yada odada tutulma ortalama süresi. …
BERİLYUM

BATIRMA
BAKTERİ Klorofilsiz, tek hücreli yada ipliksi mikroorganizma; bakteri havada, toprakta ve denizde ayrışan maddede oluştuğu ve …
BÖLGELEME Belli amaçlarla bölgelere ayırarak toprak imarının denetlenmesi. …
BENTOS Deniz dibi bölgesinde yaşayan yada burada oluşmuş hayvan ve bitki yaşamı. …
BELEDİ KATI ATIK Kentsel alanlardaki konut ve işyerlerinin, lağım çamurunun da dahil olduğu, katı atıkları. …
BACA GAZI Yanmadan sonra bacalardan çıkan ve azot oksitleri, karbon oksitleri, su buharı, sülfür oksitleri, parçacıklar ve …
BATIRMA
BAHÇELİ KENT Başlıca özellikleri bitişik yapı düzeni ve çevresinde yeşil kuşak olan kent imarı. …
BATAKLIK GAZI Bataklıklarda ve turbalıklarda oluşan gaz ( esas olarak metan ). …
BANKET Eğimli bir yüzeyden gelen drenajı stabilize etmeye yada denetlemeye yardımcı olan, insan yapımı taraça. …

Leave A Reply