ÇAMUR SIVISI

0

ÇAMUR SIVISI Nedir? Ne Demektir?

ÇAMUR SIVISI Atık su işleme tesislerinde çamuru taşıyan sıvı.

ingilizce olarak karşılığı Slurry

Bulmacalarda sorulan Atık su işleme tesislerinde çamuru taşıyan sıvı. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı ÇAMUR SIVISI

ÇAMUR SIVISI sözlük anlamı Atık su işleme tesislerinde çamuru taşıyan sıvı.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

ÇAMUR TASFİYESİ Atık su çamurunun nihai tasfiye işlemi. …
ÇERÇEVE YAKLAŞIM Kirletici emisyonlarının denetimi bağlamında amaçlanan sınırlamaların uygulanmasında, belirli kirleticilerin çıkış kaynaklarından ziyade bunların etkiledikleri alanların …
ÇEVRE ANALİZİ Belirli bir arazinin topoğrafik, hidrolojik, jeolojik ve kültürel özellikleri gibi çevresel özelliklerinin incelenmesi. …
ÇERÇEVE YAKLAŞIM Kirletici emisyonlarının denetimi bağlamında amaçlanan sınırlamaların uygulanmasında, belirli kirleticilerin çıkış kaynaklarından ziyade bunların etkiledikleri alanların …
ÇÜRÜME VE ÇÜRÜTME Enzimlerin etkisiyle organik dönüşmesini ifade etmekte kullanılan, atık su arıtımıyla ilgili terim. Örnek: Lağım çamurunun …

ÇEVRE KALİTE STANDARDI Bir çevrede bir kirletici için izin verilebilir en yüksek düzey ya da çevrenin bazı vasıfları …
ÇIKIŞ KANALI Sıvı atığı toplayıp götürmeye yarayan su yolu ya da drenaj kanalı. …
ÇÖKELTME Katıların yer çekimi nedeniyle çökelmesi doğal süreci; atık suyun işleme tabi tutulmasında, erozyon güçleri aracılığıyla …

Share.

Leave A Reply