SD

0

SD Nedir? Ne Demektir?

SD Standart sapma.

ingilizce olarak karşılığı Standard deviation

Bulmacalarda sorulan Standart sapma. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı SD

SD sözlük anlamı Standart sapma.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

SIZDIRMA ALANI Atık sıvının foseptikten civardaki toprağa geçmesine ve sızarak filtre edilmesine olanak sağlayan, kapalı hendekler içindeki …
SEPTİK TANK (FOSOPTİK) Kanalizasyon sistemlerine bağlı olmayan konutlardan gelen lağım suyunu işleme tabi tutan, yeraltındaki geçirimsiz tank. …
SENTETİK YAKITLAR Doğal olarak tabiatta bulunmayan, özellikle kömür, petrol şisti ve katran kumu gibi fosil yakıtlardan birtakım …
SAPTAMA SINIRI Bir maddenin saptanabilir hale geldiği sınır. …
SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla, "sadece hastalık ya da sakatlığın yokluğu değil; fiziksel, zihinsel ve toplumsal …
SABİT GAZ Özellikle petrol tankerlerinde boş yerleri doldurmak için kullanılan, olağan koşullarda başka maddelerle tepkime ilişkisi içine …
STRATOSFER Troposfer üzerinde uzanan ve çok düşük nemlilik koşullarına sahip üst atmosfer katmanı. Atmosferin 15-50 km. …
SARNIÇ Yeraltında ya da kapalı (örtülü) durumda bulunan, insan yapısı su depolama tesisi. …
SABİT YÜKSEKLİK NOKTASI Özellikle harita yapımında kullanılan, bir yükseklik ya da uzaklık için referans noktası işlevi gören, sabit …

Share.

Leave A Reply