TOKSİKOLOJİ Nedir? Ne Demektir?

0

TOKSİKOLOJİ Nedir? Ne Demektir?

TOKSİKOLOJİ Zehirleri ve etkilerini, etkime mekanizmalarını ve arıtılma yöntemlerini inceleyen bilim dalı.

ingilizce olarak karşılığı Toxicology

Bulmacalarda sorulan Zehirleri ve etkilerini, etkime mekanizmalarını ve arıtılma yöntemlerini inceleyen bilim dalı. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı TOKSİKOLOJİ

TOKSİKOLOJİ sözlük anlamı Zehirleri ve etkilerini, etkime mekanizmalarını ve arıtılma yöntemlerini inceleyen bilim dalı.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

TEL Tetraetil kurşun. …
TERMİK SANTRAL Fosil yakıt kullanan elektrik santrali. …
TETRAMETİL KURŞUN Benzinde vuruntu önleyici etki maddesi olarak kullanılan tetraetil kurşuna benzeyen, ama ondan daha aktif olan …
TEK YÖNLÜ PAKETLEME Geri kazanılmayan paketleme ; bir kez kullanılıp atılan paketleme. …
TETRAMETİL KURŞUN Benzinde vuruntu önleyici etki maddesi olarak kullanılan tetraetil kurşuna benzeyen, ama ondan daha aktif olan …
TOPAKLANMA, YUMAKLAŞTIRMA Atık su arıtımı sırasında fizikokimyasal olarak topakların oluşmasıyla çökelmemiş atık maddelerin ortamdan syrılması. …
TERMOSFER Mezopozun üzerinde bulunan ve yükseldikçe ısının arttığı atmosfer katmanı. …
TNR Toplam gürültü değerlendirmesi. …
TOPOGRAFYA Yer yüzeyinin fiziksel biçimi. …
TEL Tetraetil kurşun. …
TAŞKIN DENETİMİ Taşkınların yol açtığı zararı denetlemek yada asgariye indirmek için kullanılan set, kanal, bent ve baraj …
THP Zehirlilik, tehlike, dayanıklılık. …
TOPOGRAFYA Yer yüzeyinin fiziksel biçimi. …
TERASLAMA Suyun yüzeysel akışını denetlemek ve toprak erozyonunu asgariye indirmek amacıyla bir yamacın konturu üzerine kurulan …
TETRAETİL KURŞUN Çok zehirli organik kimyasal madde. Belirli miktarda petrol yakıtına katıldığında tortulanmayı önler, yakıtın oktan sayısını …
TOPLAMA KANALI Akıntıyı ana kanallardan toplayıp lağım suyu arıtma tesisine taşıyan büyük kanal hattı. …
TOPRAK KAYMASI Yerçekimi etkisiyle, kaya yada toprağın yavaş yavaş yada yüksek bir hızla aşağı doğru hareketi. …
TOPRAK KAYMASI Yerçekimi etkisiyle, kaya yada toprağın yavaş yavaş yada yüksek bir hızla aşağı doğru hareketi. …

Leave A Reply