Fiyat Kotasyonu Vermek ne demek

0

Fiyat Kotasyonu Vermek Ne Demek?

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Fiyat Kotasyonu Vermek Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Fiyat Kotasyonu Vermek Piyasa yapıcının görevli olduğu sermaye piyasası aracında seans sırasında ilan ettiği alış ve satış fiyatıdır.

BENZER KONULAR

Ankes : Şubelerin kasasında bulundurduğu nakit para.

Kamuyu Aydınlatma : Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini t

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity) : Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.

Tasfiye Değeri Likiditasyon Değeri : Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ve fiyat adımı gözönüne alınarak ayrı olarak he

Açık Piyasa İşlemi : Merkez Bankasının para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. Piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmin

Sermaye Yeterliliği Rasyosu : Sermaye tabanının (özkaynak), teminatlarına göre farklı risk ağırlığına sahip varlıklar ve alacaklar (aktifler) ile gayrinakdi krediler ve yükümlülükl

Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch) : Ekonomide likiditenin azaldığı, yatırım sermayesi elde etmenin zorlaştığı ve sonuç olarak kredi arzının daraldığı bir durumu ifade etmektedir.

Share.

Leave A Reply