Hangisinin şekeri yanında servis edilir? Çay, Soda, Limonata

0

Hangisinin şekeri yanında servis edilir?

Hangisinin şekeri yanında servis edilir? Çay, Soda, Limonata Bulmaca s?zl???, bulmacada, ?engel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorular?, bilmece sorular?, posta gazetesi bulmacalar?, hadi bilgi yar??mas? sorular? ve cevaplar?, bulmaca ??z?mleri s?zc?k av?, zeka bulmacalar? ve hadi bilgi yar??mas? 10.06.2019-20:30 tarihli sorularindan 2. Soru Hangisinin şekeri yanında servis edilir?

A. Çay

B. Soda

C. Limonata

Hangisinin şekeri yanında servis edilir?

Sorunun do?ru cevab? A. Çay

Hadi Kurallar? ve Genel Bilgiler

Hadi Bilgi Yar??mas? Nedir? Nas?l Oynan?r? Nas?l Para Kazan?l?r?
Hadi bilgi yar??mas? T?rkiyenin ilk canl?, sunuculu ve para ?d?ll? bilgi yar??mas?d?r. Hadi bilgi yar??mas?na kat?lmak i?in hadi program?n? telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

G?nde ?ki Kez Canl? Yay?nlanan hadi yar??mas?nda toplam On ?ki Soruyu Do?ru Cevaplayan Herkese Ger?ek Para ?d?l? verilmektedir. Y?zbinlerce ki?inin ayn? anda canl? oynad??? yar??man?n sunuculuk koltu?undaysa ba?ar?l? oyuncu M?ge Boz oturuyor.

Leave A Reply