Yeni tanışan kişiler tanışmalarından duydukları hazzı genellikle hangi sözle ifade eder? Gözün aydın, Memnun oldum, Bereket versin

0

Yeni tanışan kişiler tanışmalarından duydukları hazzı genellikle hangi sözle ifade eder?

Yeni tanışan kişiler tanışmalarından duydukları hazzı genellikle hangi sözle ifade eder? Gözün aydın, Memnun oldum, Bereket versin Bulmaca s?zl???, bulmacada, ?engel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca sorular?, bilmece sorular?, posta gazetesi bulmacalar?, hadi bilgi yar??mas? sorular? ve cevaplar?, bulmaca ??z?mleri s?zc?k av?, zeka bulmacalar? ve hadi bilgi yar??mas? 25.03.2019-12:30 tarihli sorularindan 1. Soru Yeni tanışan kişiler tanışmalarından duydukları hazzı genellikle hangi sözle ifade eder?

A. Gözün aydın

B. Memnun oldum

C. Bereket versin

Yeni tanışan kişiler tanışmalarından duydukları hazzı genellikle hangi sözle ifade eder?

Sorunun do?ru cevab? B. Memnun oldum

Hadi Kurallar? ve Genel Bilgiler

Hadi Bilgi Yar??mas? Nedir? Nas?l Oynan?r? Nas?l Para Kazan?l?r?
Hadi bilgi yar??mas? T?rkiyenin ilk canl?, sunuculu ve para ?d?ll? bilgi yar??mas?d?r. Hadi bilgi yar??mas?na kat?lmak i?in hadi program?n? telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

G?nde ?ki Kez Canl? Yay?nlanan hadi yar??mas?nda toplam On ?ki Soruyu Do?ru Cevaplayan Herkese Ger?ek Para ?d?l? verilmektedir. Y?zbinlerce ki?inin ayn? anda canl? oynad??? yar??man?n sunuculuk koltu?undaysa ba?ar?l? oyuncu M?ge Boz oturuyor.

Leave A Reply