GKS nedir?

0

GKS nedir?

GKS Glaskow Koma Skalası genel olarak kişinin nörolojik değerlendirmesini yapmak için geliştirilmiş bir kriterdir. Hastanın şuur seviyesinin derecesi belirlenir. Geniş bir yelpazeyi kapsayan pek çok sistemik ve intrakraniyal sorun bilinç düzeyinde bozulmaya neden olabilir. Hastanın durumdaki kötüleşme ve iyileşmenin saptanabilmesi için tam bir değerlendirme ve kayıt şarttır.

Glaskow koma skalası orderda belirtilen ve gerekli görülen zamanlarda yapılır. Glaskow koma skalası 3 reaksiyonun sonucuna göre değerlendirilir. Sözel yanıt, motor yanıt ve göz açma. Kişinin verdiği en iyi cevaptan en kötü cevaba göre toplam 15 puan üzerinden hesaplanır. Toplam skor değeri belirlenir. GKS skoru:(3-15) 15 ise oryante, 13-14 ise konfüze, 8-13 ise stupor, 3-8 ise perikoma, 3 ise koma olarak tanımlanır.

Sözel (verbal) yanıt

Oryante: Hasta kim olduğunu, hangi zamanda olduğunu ve nerede olduğunun farkındadır yani hastanın kişi yer ve zaman oryantasyonu vardır hasta uyanıktır. (5puan).

Konfüze: Hasta kişi yer ve zaman kavramlarından birinin bile farkında değilse konfüdür. Hasta uykuludur bırakıldığı zaman çabuk uyur. (4 puan).

Anlamsız kelimeler: Hasta uyuyordur uyarıldığında anlamsız kelimeler söyler. (3puan).

Anlamsız sesler: Hasta uyuyordur. Uyarıldığında anlamsız ve anlaşılmaz sesler çıkartır. (2puan).

Cevap Yok: Hastada hiçbir tepki yoktur. (1puan).

Motor yanıt

Emirlere uyar: Hasta söylenen her şeyi yapar. (6 puan).

Ağrıya lokalize: Hasta ağrıyan yerin farkındadır ağrıya tepki gösterir. Ağrıyı lokalize eder. (5puan).

Fleksiyon ile geri çekme: Hastanın neresine uyaran verilirse verilsin yerini tam fark edemez ve ani tepki gösterir. (4 puan).

Ağrılı uyarana anormal fleksiyon: Ağrılı uyaranlara kollar avuçlar bacaklar ayaklar içe dönük şekilde cevap verir. Ağrılı uyaran yeri anlamaz.(3puan).

Ağrılı uyarana anormal extansiyon: Ağrılı uyaranlar verildiğinde kollar avuçlar ayaklar dışa döner dişler kenetlenebilir, extremiteler extansör kaslarında tonüs oluşmuştur ve beyin ölümü için sınırda demektir.(2 puan).

Cevap Yok: hastada hiçbir tepki yoktur (1puan).

Göz Açma

Spontan Olarak: Hasta ile normal iletişim kurulur ,gözler açıktır.(4puan).

Sesli Uyarana: Hastanın gözleri kapalıdır, sesli uyarıldığında cevap verir. (3puan).

Ağrılı Uyarana: Hastanın gözleri kapalıdır. Sesli uyaranlara cevap vermez, ağrılı uyaranlara tepki ve yanıt verir. (2 puan).

Yok: Hastada ağrılı uyaranlara karşıda tepki yoktur (1 puan).

Dikkat edilmesi gereken noktalar

GKS yapılacak hasta sedatize ediliyorsa, farmakolojik ajanlar kesilip etkisinin geçmesi beklendikten sonra yapılır. GKS 2 puan düşmesi hastanın durumunun kötüleşmesi anlamını taşır ve müdahale gerektirir. İlk GKS çok önemlidir ve değerlendirmenin iyi yapılması gerekmektedir.

Share.

Leave A Reply