Gadretmek Ne Demek

0

Gadretmek Ne Demek Nedir? Ne Demektir?

Gadretmek Ne Demek

[1] Haksızlık etmek

Gadretmek Sözlük Anlamı

birl. geçişsiz f. (Ar. ġadr + Türk. etmek, eylemek) (Birisine) Haksızlık etmek, zulmetmek, gadre uğratmak: Üstüme dönmedi ol mâh-ı münevver bir gün / Çarh-ı gaddâr bana döne döne eyledi gadr (Zâtî). Halka gadr eyleyenin âkıbeti hayr olmaz / Kendi bulmazsa da bir gün olur evlâdı bulur (…).

Gadretmek TDK Anlamı

(-e) (ga’dretmek) esk. Haksızlık etmek.

Loading...

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

Geçmiş Zaman Görünümü
Gideren Alan
Geçiştirici
Gökdoğan
Gadretmek
Gizemli
Gerçeküstücülük
Germen
Güneyli

Loading...

Leave A Reply