Hurafe ne demek

0

Hurafe Ne Demek?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hurafe Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Hurafe 1. Batıl dinlerden ve halk arasında uydurulan masallardan kalma aslı esası olmayan inanışlar. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetiyle çatışma hâlinde olan her türlü düşünce, inanç, davranış ve bidat.

2. Dine sonradan girmiş yanlış, batıl inanç.

Hurafe Ne Demek?

Tarih Terimi Olarak Hurafe Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Hurafe Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

Hurâfe Ne Demek?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hurâfe Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Hurâfe Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır. Dine sonradan girmiş uydurma, boş inanç. Çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.

Hurafe Ne Demek?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hurafe Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Hurafe Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

BENZER KONULAR

Oğan : 1- Güçlü, kuvvetli, etkili. 2- Tanrı.

Mecelle : Kitap. Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser.

Feshetmek : Kaldırmak, bozmak, dağıtmak.

Tetkik : İnceleme.

Edep : Toplum töresine uygun davranma.

Kışla : Askerin oturması için yapılmış büyük yapı.

Kuvayımürettebe : Ulusal güçler.

Leave A Reply