Yakacak ne demek

0

Yakacak Ne Demek?

Kimya Terimi Olarak Yakacak Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Yakacak Yandıklarında çevrelerine ısı veren tüm maddelere yakacak denir. Yakacağın diğer adı da yakıttır.

BENZER KONULAR

Hidroliz : 1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına hidroliz denir. 2-Bir tuzun anyon ve katyonunun suyla tepkimeye g

Aldehit : Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da alkil grubu bağlanan bileşikler ketondur.

Yüzey Gerilimi : Moleküller arası çekim kuvvetinden dolayı sıvının yüzeyinde oluşan kuvvet.

İzoelektronik Atom : Elektron sayıları ve elektron katman dizilimleri aynı olan taneciklere izoelektronik tanecik denir.

Kinetik Teori : Gaz ve sıvı moleküllerinin davranışlarını kuramsal olarak açıklayan teori.

Yükseltgenme Sayısı : Elementin elektron alarak veya elektron vererek aldığı değerlik.

Benzin : Ham petrol damıtılırken 70 – 200°C sıcaklık aralığında elde edilen hidrokarbonların karışımı.

Leave A Reply