Solak ne demek

0

Solak Ne Demek?

Tarih Terimi Olarak Solak Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Solak Yeniçeri Ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı. Yeniçeri Ocağını oluşturan 196 ortadan 60,61,62,63. ortalara verilen isim.

Solak Ne Demek?

Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Solak Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Solak Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi.

BENZER KONULAR

Hanedan : Soylu ve büyük aile.

Berberbaşı : Saray berberlerinin başı, yöneticisi.

Hendese : Medreselerde okutulan geometri.

Pantürkizm : Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlının son dönemlerinde ortaya atıldı.

Selef : Önce gelen.

Veraset : Kalıtım, irsiyet, mirasta hak sahibi olmak.

Alay Sancağı : Alay sancağı iki anlama gelmekteydi. Birincisi, bir alaya mahsus olan sancağa verilen isimdi. İkincisi ise, resmi günlerde gemileri donatmak için açıl

Leave A Reply