Alacak hesapları ne demek

0

Alacak hesapları Ne Demek?

Reklamcılık Terimi Olarak Alacak hesapları Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Alacak hesapları Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı.

BENZER KONULAR

Yuppies : Şehirli genç profesyoneller.

Tanıtım Kampanyası : Tanıtım planının hazırlanması, bütçesinin belirlenmesi, uygulanması, yayınlanması ve denetimi işi.

Satışçı : Potansiyel müşterileri ve onların taleplerini araştıran, firmanın satış politikana uygun olarak ürün ya da hizmetleri sunan, müşteriyi satın almaya ik

Hizmet : Banka, hastane, doktor, eğlence yerleri, okullar gibi kuruluşların verdiği her zaman karşılığında bir bedel ödenmeyen elle tutulamayan, gözle görüleme

Geri dönen sipariş : Tedarikçinin aldığı siparişin zamanında karşılayamadığı ve söz konusu ürünler imalat, ithalat vb. yollardan temin edildiğinde en kısa sürede teslim et

Kâr : Bir işletmenin ürettiği veya sattığı ürün ya da hizmet için yaptığı masrafların elde ettiği gelirlerden çıkarılmasından sonra elinde kalan kısmı.

Marka Yöneticisi : Firmanın mal ya da hizmet politikasında en basit anlamda pazarlama fonksiyonlarını planlar, geliştirir ve yönetir.

Leave A Reply