Değer ne demek

0

Değer Ne Demek?

Filateli (Pulculuk) Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların postadaki satış fiyatını belirten para tutarı veya bir serideki pullardan herhangi bir serideki pullardan herhangi biri.

Değer Ne Demek?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü.

Değer Ne Demek?

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer 1. Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik.

2. Bir değişkenin ya da bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

Değer Ne Demek?

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer Malda toplanan insan emeği, kıymet.

Değer Ne Demek?

Sanat Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir standarda göre tahmin edilebilen miktar; ayrıca, nesnenin gerçek ya da olması gereken kıymetine, yararına ya da önemine göre göreceli statüsü.

Değer Ne Demek?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer 1. İnsanların bir mala ya da hizmete yükledikleri öneme değer denir.

2. İnsanın insanla ve doğa ile olan ilişkisinden doğan birtakım belirlemeler bütünü. Ahlaki bakımdan bir niteliğe, bir davranış tarzına verilen önem.

3. Kişinin, isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. İnsanların ihtiyaç ve istemeleri farklı olduğundan sayısız değer türleri vardır.

4. Nesne ve olaylar hakkında yaptığımız olumlu ve olumsuz değerlendirmelerdir. Duygu, istek ve ihtiyaçlara bağlıdır.

Değer Ne Demek?

Reklamcılık Terimi Olarak Değer Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Değer Bilinen yararların fiyata oranı.

BENZER KONULAR

Erken benimseyenler : Kültür ve sosyal statüleri ile diğerleri için yeniliklere öncülük eden ve bilgi – tecrübe kaynağı olan insanlardır.

Düşey pazarlama sistemi : Dağıtım kanalı içinde merkezden idare edilen ve uzmanlarca yönetilen, maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarl

Satın alma gücü : Potansiyel bir müşterinin bir malı satın almak için sahip olduğu mali güç.

Komisyon : Aracı olunan alışverişten yada başkası adına yapılan satıştan satışların belirli bir yüzdesi gibi sabit bir formüle bağlanmış pay.

Tam rekabet : Pazarda pek çok satıcının birbirine benzer ürünlerle birbirleriyle rekabet etmesi.

Farklılaştırma : Henüz girilmemiş bir pazara tamamıyla yeni bir perakende sistemiyle girerek, geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Olgunluk aşaması : Üretilen mal ve ya hizmetin satışlarındaki artışın durduğu, stabil olduğu ve giderek azalmaya başladığı dönem.

Leave A Reply