Pazarlama planı ne demek

0

Pazarlama planı Ne Demek?

Reklamcılık Terimi Olarak Pazarlama planı Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Pazarlama planı Belirlenen hedef pazara yayılmak için planlanan belirli bir strateji.

BENZER KONULAR

Tanıtım Kampanyası : Tanıtım planının hazırlanması, bütçesinin belirlenmesi, uygulanması, yayınlanması ve denetimi işi.

Moda : Özgün olarak uzun süreli eğilim gösterilen ticari mal kategorisidir.

İlişki pazarlaması : Sahip olunan müşterilerde marka, logo veya ürüne karşı bağlılık yaratmak ve bu bağlılığı sürdürmek amacıyla planlanan pazarlama çalışmaları.

Satın alma davranışı : Müşterilerin bir mal veya hizmet satın alırken içinde bulundukları davranışlar.

Fiyat sabitleme : Bir dağıtım kanalının üyeleri arasında bir ürün ve ya hizmet için satış fiyatını ortak olarak gizli, yasal ve etik olmayan bir şekilde belirlemektir.

Hipermarket : Gıda ve gıda harici her türlü ürünün bir arada bulunduğu düşük fiyatla satış yapılan çok büyük ölçekli perakende alışveriş mağazasıdır.

Yuppies : Şehirli genç profesyoneller.

Leave A Reply