Ürün ne demek

0

Ürün Ne Demek?

Sanat Terimi Olarak Ürün Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Ürün Sanat adına yapılan bir nesne.

Ürün Ne Demek?

Kimya Terimi Olarak Ürün Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Ürün Bir kimyasal tepkimede oluşan madde ya da maddeler.

Ürün Ne Demek?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Ürün Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Ürün 1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.

2. Eser.

3. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

Ürün Ne Demek?

Reklamcılık Terimi Olarak Ürün Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Ürün Satışı yapılan ve müşterinin satın aldığı malların, hizmetlerin veya fikirlerin tamamı.

BENZER KONULAR

Tanıtım Kampanyası : Tanıtım planının hazırlanması, bütçesinin belirlenmesi, uygulanması, yayınlanması ve denetimi işi.

Sosyal çevre : Bir firmanın sosyo- ekonomik düzeyde var olan potansiyel müşterileri.

Hatırlatıcı reklâm : Bir ürün için daha önce verilen bilgileri ve eğitimleri tekrarlayarak hatırlatma ve akıllara kazıma çabasıdır.

Pazar testi : Üretimi yapılmış bir ürünün beklentilere cevap verip vermeyeceğinin denenmesi amacıyla belirli sayıda pazara sürülmesi.

Kültür : Bir toplumun üyelerinin Tarihi, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün manevi inanç ve değerleri.

Outlet mağaza : Üretici firmanın ve ya büyük mağazalar zincirine sahip bir markanın ürün bedelinin altında fiyatlarla satış yapan perakende mağazası.

Perakendeci : En son alıcıya satış yapan aracı kişi ya da kuruluş.

Leave A Reply