Yüzyıl ne demek

0

Yüzyıl Ne Demek?

Tarih Terimi Olarak Yüzyıl Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Yüzyıl Yüzyıllık süre, asır. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101 – 200, 201 – 300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönemlere verilen genel isim.

Yüzyıl Ne Demek?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yüzyıl Nedir? Ne Anlama gelmektedir? Yüzyıl Yüzyıllık süre, asır.

BENZER KONULAR

Koloni : 1. Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke. 2.

Hüküm Giyme : Hakkında ceza hükmü vermek.

Divan-ı Hümayun : Divan, devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı en yüksek kurul. Divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur. II. Mahmut yaptığı ıslahatlar

Etnografya : Kültür bilimi. Toplumların gelenek göreneklerini ve kültürlerini inceler.

Vadi : Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu “U” veya “V” şeklindeki uzun oluklardır.

Debbağ : Deri işleyen kimse.

Topçu Ocağı : Top döken, savaşlarda top kullanan sınıftır. Topçular, İstanbulda Tophanede bulunurlardı. Sınırlarda ve kıyılardaki kalelerde hizmet görürlerdi. II.

Leave A Reply