Nervürlü Çelik Nedir? Ne Demektir?

0

Nervürlü Çelik Ne Demek

Nervürlü Çelik nedir? Nervürlü Çelik ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat sektörü terimlerinden Nervürlü Çelik hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Nervürlü Çelik Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

İnşaat sektörü teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, inşaat sektörüne yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Ankastre Bir ucu sabit kiriş, gömme

Etüt Ön çalışma

Tabliye Döşeme plağı

Fay Yer kırığı, yer çatlağı

Firkete U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

Deşarj Boşaltma

Vakumlu Beton Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto

İncelik Modülü Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir. incelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

Blokaj Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

Septik (Çukur) Sızdırmaz çukur

Moment Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

Mertek Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

Asmolen Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

Nivelman Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

Bimsbeton Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

İstinat Duvarı Dayanma duvarı

Şapo Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir

Alkali Agrega Reaksiyonu Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

Aplikasyon Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

Nivelman Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

Leave A Reply