LAGÜN Nedir? Ne Demektir?

0

LAGÜN Nedir? Ne Demektir?

LAGÜN Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu.

ingilizce olarak karşılığı Lagoon

Bulmacalarda sorulan Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı LAGÜN

LAGÜN sözlük anlamı Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

LHD Litre / hane / Gün. …
LİZİZ Hücrelerin tahribi (yıkımı). …
LİNYİT (ESMER KÖMÜR) Düşük kalorili bir kömür cinsi. …
LİNDAN Klorlanmış hidrokarbonlar ailesinden dayanıklı suda çözünmeyen bir tarım ilacı. …
LAGÜN Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu. …
LİNDAN Klorlanmış hidrokarbonlar ailesinden dayanıklı suda çözünmeyen bir tarım ilacı. …
LİZİZ Hücrelerin tahribi (yıkımı). …
LPG Sıvılaştırılmış petrol gaz. …
LİNDAN Klorlanmış hidrokarbonlar ailesinden dayanıklı suda çözünmeyen bir tarım ilacı. …
LAGÜN Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu. …
LENİTİK Kendi kendine temizlenen, hızla akan sular. …
LENTİK Göl, havuz, bataklık gibi kirliliğe maruz durgun sular. …
LAĞIM ÇUKURU Konutların pis su depolama tankı. …
LHD Litre / hane / Gün. …
LAĞIM ÇUKURU Konutların pis su depolama tankı. …
LAER Gerçekleştirilebilir en düşük emisyon oranı. …
LİMNOLOJİ Tatlı suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik durumlarını inceleyen bilim dalı. …
LİDAR (IŞIK SAPTAMA VE UZAKLIK TAYİNİ ) uzak mesafeye yayılmış baca zerrelerini bulmaya yarayan hava kirliliğiyle ilgili teknik. …
LİKEN Kayalarda ve ağaçlarda oluşan, sülfür dioksit gibi kirletici maddelerin varlığını gösteren suyosunu ve mantar birleşimi. …
LTC Laboratuar deneme odası. …
LİTOSFER Genellikle yer yüzeyinden yaklaşık seksin kilometre derinliğe kadar uzanan yer kabuğu katmanı. …
LAER Gerçekleştirilebilir en düşük emisyon oranı. …
LİZİMETRE Buharlaşma sonucu su kaybı oranını ölçen alet. …
LİNDAN Klorlanmış hidrokarbonlar ailesinden dayanıklı suda çözünmeyen bir tarım ilacı. …
LAER Gerçekleştirilebilir en düşük emisyon oranı. …
LAGÜN Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu. …
LİKEN Kayalarda ve ağaçlarda oluşan, sülfür dioksit gibi kirletici maddelerin varlığını gösteren suyosunu ve mantar birleşimi. …
LİDAR (IŞIK SAPTAMA VE UZAKLIK TAYİNİ ) uzak mesafeye yayılmış baca zerrelerini bulmaya yarayan hava kirliliğiyle ilgili teknik. …
LİNYİT (ESMER KÖMÜR) Düşük kalorili bir kömür cinsi. …
LAGÜN Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu. …
LHD Litre / hane / Gün. …
LNG Sıvılaştırılmış doğal gaz. …
LİMNOLOJİ Tatlı suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik durumlarını inceleyen bilim dalı. …
LNG Sıvılaştırılmış doğal gaz. …
LTC Laboratuar deneme odası. …
LİZİMETRE Buharlaşma sonucu su kaybı oranını ölçen alet. …
LİDAR (IŞIK SAPTAMA VE UZAKLIK TAYİNİ ) uzak mesafeye yayılmış baca zerrelerini bulmaya yarayan hava kirliliğiyle ilgili teknik. …
LİDAR (IŞIK SAPTAMA VE UZAKLIK TAYİNİ ) uzak mesafeye yayılmış baca zerrelerini bulmaya yarayan hava kirliliğiyle ilgili teknik. …
LİTOSFER Genellikle yer yüzeyinden yaklaşık seksin kilometre derinliğe kadar uzanan yer kabuğu katmanı. …
LAGÜN Lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu. …
LİTOSFER Genellikle yer yüzeyinden yaklaşık seksin kilometre derinliğe kadar uzanan yer kabuğu katmanı. …
LHD Litre / hane / Gün. …
LİNYİT (ESMER KÖMÜR) Düşük kalorili bir kömür cinsi. …
LRT Hafif raylı ulaşım; Uzun menzilli taşımacılık. …
LİNDAN Klorlanmış hidrokarbonlar ailesinden dayanıklı suda çözünmeyen bir tarım ilacı. …

Leave A Reply